Inici

El Club

Activitats

Retro Car Meeting

Motorada Clàssica

Noticies

Compra/Venda

Contacte

Enllaços

El Club

Historia breu del RCCR

El Retro Car Club Ronçana es una il·lusió feta realitat. L'amor pel mon dels vehicles antics i clàssics i la seva història, juntament amb el desig de donar a conèixer el nostre poble, van propiciar que un grup de persones que compartien aquestes inquietuds s'ajuntessin amb la intenció de fundar un club de vehicles antics i clàssics a Santa Eulàlia de Ronçana.

Dit i fet, el 15 de maig de 2013 es va redactar l'acta fundacional i es van aprovar els estatuts, i un cop legalitzat el Club, van començar les primeres reunions de treball al mes de juliol de 2013. El 26 d'octubre es va fer la presentació oficial del club al Centre Cívic i Cultural la "Fàbrica".

El primer esdeveniment important organitzat pel RCCR va ser la primera edició del Retro Car Meeting, una concentració de vehicles antics i clàssics que es va celebrar al recinte de "La Fàbrica" l'1 de juny de 2014. Aquesta primera edició va contar amb 198 inscripcions.

El 22 de març de 2015, el RCCR va demostrar que no es solament un club de cotxes, i va organitzar la primera Motorada Clàssica, amb una concentració de motos clàssiques al exterior del recinte, una exposició de motos de museu al interior, una conferència temàtica, entrega de premis i una rua final pels carrers de Santa Eulàlia.

 

Objectius
El Retro Car Club Ronçana, recull als seus estatuts quatre finalitats bàsiques que es poden descriure de la següent manera:
 

 

Recollir, canalitzar i recolzar totes aquelles iniciatives dels seus associats encaminades a recuperar i conservar el patrimoni històric dels vehicles antics i clàssics.

 

Facilitar la trobada entre aficionats al temps que es profunditzi en la tècnica, la història i evolució dels vehicles d'època i intercanviar vivències i coneixements.

 

Potenciar i mantenir el contacte amb altres organitzacions del mon del motor amb la finalitat d'ajudar, prestar-se mútua col·laboració i intercanviar experiències.

 

Representar a tots els seus associats en totes aquelles institucions, actes, aconteixements o manifestacions relacionades amb l'afició al vehicle antic i clàssic.

 

Seccions

Una de les premisses del Club es acollir a qualsevol vehicle terrestre antic i/o clàssic. Quant es diu això, la major part dels aficionats pensen amb cotxes i motos, no obstant hi han altres tipus de vehicles, que si no son tan populars, també es veritat que han format part de la història de la automoció. Ens referim a vehicles com els tricicles, els camions, o els tractors agrícoles. No oblidem que Santa Eulàlia es un indret d'entorn rural.

Dit això i tot i que el Club està donant els primers passos, en la mesura que puguem incorporar socis coneixedors o experts en aquets temes o d'altres, anirem obrin seccions especialitzades en cada una d'aquestes àrees. Aquestes seccions podran realitzar activitats exclusives per aquets vehicles.

 

 
També s'aniran incorporant altres seccions o apartats que tinguin relació amb els vehicles clàssics; recanvis, maquetes, col·leccions, automobilia, biblioteca especialitzada, etc...
 

Amb aquestes iniciatives volem acollir dins el Club totes aquelles sensibilitats i activitats que estiguin relacionades amb la nostre afició. Afició que volem compartir amb el màxim nombre de persones i amics possibles.
 

La Junta Directiva
La actual Junta directiva està constituïda pels següents socis:
 
  President: Miquel Comellas  
  Vicepresident: Francisco Vaca  
  Secretàri: Francisco Turrillo  
  Tresorer: Josep Mª Barba  
  Vocal: Jaume Gran  
  Vocal: Santi Espel  
  Vocal: José Ramon Cánovas  
  Vocal: Ignasi Serra  
  Vocal: Robert Estrada  
  Vocal: Rafael Sanchez  
  Vocal: Dolores Bretones  
 

La Seu Social

La seu social del Retro Car Club Ronçana està ubicada en el Centre Cívic i Cultural "La Fàbrica". "La Fàbrica" es una magnífica instal·lació municipal del nostre poble, i te tots els serveis necessaris per a dur a terme activitats diverses. Situat en els terrenys d'una antiga fàbrica (d'aquí el seu nom), es la seu del nostre Club per gentilesa de l'Ajuntament.

En aquestes instal·lacions rebem la correspondència, ens reunim, fem petar la xerrada i també organitzem i celebrem els esdeveniments mes importants del nostre Club, el Retro Car Meeting, i la Motorada Clàssica.

 

Centre Cívic i Cultural "La Fàbrica"

 

Retro Car Club Ronçana - NIF: G66059403 - Centre Cívic i Cultural "La Fàbrica" - Camí del Gual, s/n - 08187 Santa Eulàlia de Ronçana